برگزاری رویداد

 

از آنجایی که کیفیت پذیرایی و خدمات ارائه شده در سمینارها و مراسم‌های برندهای معتبر ایرانی و بین‌المللی بخش جدانشدنی از اعتبار و شهرت آنان می‌باشد دونا با بررسی تمامی نیازهای مدعوین پیش از برگزاری مراسم، شرایط تحقق خدمات منحصربفردی را هموار می‌سازد.

 

خدمات پذیرایی در دونا شامل جلسه شناخت میهمانان و تعیین الزامات پذیرایی از مدعوین و سپس استقرار تیم‌های آموزش دیده به همراه تجهیزات مربوطه در محل برگزاری است، بدیهی است فرآیند‌های اجرایی در حین اجرا توسط تیم سرپرستی و مدیریتی در طول زمان برگزاری، ارزیابی و کنترل خواهد شد. پس از برگزاری مراسم به منظور ارتقای سطح خدمات در برنامه‌های آتی، واحد ارتباط با مشتریان دونا، خدمات ارائه شده توسط تیم اجرایی را مورد ارزیابی و پایش قرار می‌دهد.

امورسهامداران